Xxphim nữ y tá Yuan Ziyi ngực khủng gạ chịch người bệnh, do mẹ của con làm chủ sao Việc này cũng là do mẹ của con định đoạt đấy, nam bệnh nhân xoay vòng, đem trách nhiệm đổ lên trên thân nữ y tá mình, Úc, đúng rồi, vlxx mẹ con nhất định so với cha của tiểu Minh lợi hại hơn, ha ha chúng ta mau nhanh về nhà đi, nữ y tá rút cuộc buông tha cho nam bệnh nhân, bất quá thời điểm này trong nội tâm nam bệnh nhân lại càng trầm trọng, cái loại trầm trọng này không biết đến…