Quá chén cô nàng mới lấy chồng tới nhầm nhà tên thất bại cuồng dâm ibiki Otsuki, tận cán em hàng xóm như không còn chút sức lực xụp xuống đất khi con cu tên bệnh hoạn như to lên hết cỡ và giật liê tục trong lồn em hàng xóm cả dòng khí nóng trong cu tên bệnh hoạn bắn ra trong lồn em hàng xóm, phim sex hay em hàng xóm như hết thở nổi tên bệnh hoạn cũng vậy nằm trên mình em hàng xóm bất động, đến lúc đầu óc em hàng xóm trở lại thì con cu tên bệnh hoạn vẫn còn trong lồn em hàng xóm và tên bệnh hoạn cũng chưa hết mệt, em hàng xóm ngồi dậy giục tên bệnh hoạn mặc đồ vào về nhà, vì 10 giờ rồi ba má em hàng xóm gần về, lúc tên bệnh hoạn ra không…