Fimsex phá trinhnữ sinh mới lớn ngây thơ Aoi Mizutani, dại, mặc dù quá khứ đã trôi qua nhiều năm, nhưng mà diện mạo của đại gia thì đại gia vẫn còn là nhớ kỹ đấy, hơn nữa nữ sinh nếu như gọi đại gia là Đinh khu trưởng, như vậy thì tại khu Tân Hồ này còn có thể có mấy người họ Đinh Trong lúc nhất thời đại gia tiến cũng không được, xnxx thối cũng không xong, chỉ có thể là ngồi đứng ở nơi đó, đợi đến lúc nữ sinh cùng đại gia nói chuyện khách sáo xong,…